SSG – LANAldersgrænse: 13 år (Vi forbeholder os retten, til at få forelagt billed id)

Deltagerne har til enhver tid erstatningspligt hvis udstyr eller andet materiel ødelægges.

Hvis erstatningspligten ikke bliver opfyldt, vil det medføre politianmeldelse.

Datatab og skader på hardware ved f.eks. nedbrud dækkes af deltagerens egen forsikring

Tyveri vil medfører øjeblikkelig bortvisning, samt politianmeldelse.

 

Brug af Torrent klienter eller andre P2P tjenester er forbudt og medfører bortvisning.

Du kan blive bedt om at forlade stedet, hvis du bliver vurderet kraftigt forstyrrende.

Hver person der låner netkabel er fuldt ansvarlig for det bliver afleveret tilbage i samme stand ellers betales der som udgangspunkt 50 kroner

Rygning er forbudt på skolens område. Dette gælder også E-cigaretter.

Mistanke om alkohol eller rusmidler medfører øjeblikkelig bortvisning.

 

 

Overtrædelse af reglerne, kan til enhver tid medføre bortvisning!